Prístroj na skúšanie brzdovej kvapaliny Brake Fluid Tester HU11003. Elektronický prístroj umožňuje rýchle zistenie stavu akejkoľvek bežnej brzdovej kvapaliny špecifikácie DOT 4 zmeraním percentuálneho obsahu vody v nej. Sonda prístroja sa ponorí do brzdovej kvapaliny a stlačí sa tlačidlo.

Automaticky sa rozsvieti niektorá z LED-diód:
zelená (brzdová kvapalina v poriadku, obsah vody menej ako 1,5%),
žltá (kvapalinu nutné do 3 - 6 mesiacov znovu skontrolovať, resp. vymeniť, obsah vody 1,5 - 3,0%),
červená (nebezpečný stav, kvapalinu vymeniť, obsah vody väčší ako 3%).

Prístroj je napájaný 1,5 V batériou (1 × AAA)
rozmery: dl. 129 mm, priemer 18 mm
hmotnosť 27 g (vrátane batérie)