Posuvné meradlo 150/D od výrobcu Proma.

Rozsah: 0 - 150 mm
Odpočet: 0,01 mm