Digitálne posuvné meradlo novej generácie KINEX - ABSOLUTE ZERO 300mm, 0,01mm, ramená 60mm, ABS, ORIGIN, PC mini USB, DIN 862. VHODNÉ PRE KALIBRÁCIA.

Vrátane protokolu o premeranie, presnosť 0,02 mm.