Posuvné meradlo s jemným stavaním, 600 mm, 0,02 mm, ramená 125 mm, skrutkovacie nonius, bez horných nožov, STN 25 1231.

Posuvné meradlá od 500mm sú dodávané vrátane protokolu o premeranie.