Posuvné meradlo na rysovanie 400/40 mm, presnosť 0,1mm.