Meracie stôl s upínačom odchýlkomera 300x200x50mm/35x300mm