Meracie stôl s upínačom odchýlkomera 200x150x50mm/35x300mm