Laserová rovnováha TC-LL 1 kombinuje konvenčné vodováhu s čiarovým laserom. Premieta laserové čiary, ktoré sú presne vodorovne, zvislo alebo uhlopriečne. Kompaktná laserová vodováha sa zmestí ľahko do vrecka, a tak ju máte stále pri ruke. Podobne ako konvenčné vodováha má i TC-LL1 dve trubičky s bublinkou, ktoré môže domác kutil použiť na premietanie vodorovne, zvislo alebo uhlopriečne laserovej čiary na stenu s presnosťou +/- 0,5 mm / m. Laserová vodováha TC-LL1 premieta laserové čiary až do vzdialenosti 5 mm a laserový bod až do vzdialenosti 20m.


Funkcie
vodorovná laserová čiara a bod
zvislá laserová čiara a bod
uhlopriečna laserová čiara a bod
bežná vodováha

Výhody
mäkký úchop
vrátane flexibilné nástenné podpery

presné čiary vodorovné, zvislé alebo uhlopriečne

malá veľkosť