Slúži na meranie aktuálneho príkonu pripojeného spotrebiča v jednotkách kilowatt (kW), čo sa dá využiť napr. Na overenie, či je možné elektrospotrebič pripojiť k elektrocentrále, ktorá má limitovaný výkon - spotreby pripojeného elektrospotrebiče jednotkách kilowatthodiny, čím možno ľahko zistiť, akú spotrebu elektriny má pripojený spotrebič a koľko stojí jeho prevádzka v cenách za kWh. Pokiaľ má spotrebič veľmi premenlivý chod (napr. Chladnička) nechajte ho zapojený v merači dlhšiu dobu, aby ho bolo možné zmerať pri všetkých typoch prevádzky.