Čeľuste pre: Digital Modular 20/TI, Digital Modular 230/400, Digital Spotter 7000, 9000 a 9000 Aqua s tvarovanými elektródami vysunutými pred hlavnou ramená.
Vhodné na spoje v horšie prístupných miestach v osi ramien
Čeľuste sú dodávané komplet vrátane zobrazených 2 ks tvarovaných elektród