Čeľuste pre: Digital Modular 20/TI, Digital Modular 230/400, Digital Spotter 7000, 9000 a 9000 Aqua s tvarovanými elektródami

Vhodné na spoje v horšie prístupných miestach

čeľuste sú komplet vrátane zobrazených elektród