OK 68.82 takzvaná KRÁĽOVSKÁ je vysokolegovaná elektróda poskytujúca feriticko-austenitická zvarový kov približne so 30-35% feritu. Zvarový kov je odolný proti koróznemu praskaniu a proti tvorbe okují až do teploty 1150 ° C. Elektróda je používaná pre spoje rôznorodých ocelí, ocelí s obmedzenou zvariteľnosťou a pre prechodové vrstvy pri navarovanie. Príklad použitia: navarovanie valcov, kovacích zápustiek, nástrojov pracujúcich za tepla, foriem pre spracovanie plastov a pod.

Je excelentný pri zváraní ocelí neznámeho zloženia a ocelí so zlou zvariteľnosťou. Pre svoje vlastnosti býva označovaná ako elektróda "kráľovská".

Obal elektródy: rutil - kyslý
Použitie: ťažko zvariteľné spoje, prechodové spoje
Zvárací prúd: AC, DC (+)
Elektróda vhodná pre: trafo, invertor
Priemer elektródy: 2,5 mm
Dĺžka elektródy: 300 mm
Počet kusov v balení: 34
Hmotnosť balenia: 0,6 kg