Kompaktný, ľahký stroj určený pre zváranie jednosmerným prúdom obaľovanou elektródou metódou MMA a netaviacou sa volfrámovou elektródou metódou TIG. Vďaka veľmi dobrým zváracím vlastnostiam, spoľahlivosti, nízkej hmotnosti, malým rozmerom a výbave sú stroje GAMA 1950L vhodné k profesionálnemu využitiu vo výrobe, údržbe, na montážach i v domácej dielni.

Stroje sú vybavené pre metódu MMA funkciami: HOT START uľahčujúce zapálenie elektrického oblúka zvýšeným prúdom o 30% na 0,5 sekundy, ARC FORCE zaisťujúce elektronicky stabilitu elektrického oblúka a ANTI STICK automaticky zabraňujúci rozžhavení elektródy poklesom prúdu na 10A pri jej prilepení k zváranému materiálu a jej ľahké oddelenie.
Stroj GAMA 1950 je pre metódu MMA vybavený funkciou SOFT START zabraňujúce vypadávaniu ističov a prepaľovanie slabších materiálov nábehom prúdu za 0,5 sekundy na nastavenú hodnotu a bezpečnostnou funkciou VRD, kedy pri jej zapnutí je na výstupných svorkách 15V namiesto 85V, ďalej pre metódu TIG funkcií LIFT ARC so štartom oblúka ľahkým dotykom s veľmi nízkym opotrebením volfrámové elektródy, funkciou DOWN SLOPE, kedy po oddialení elektródy od zvaru klesne prúd za 3 sekundy na 8A a dôjde k vyplneniu konca zvaru bez vzniku krátera. Pre ľahké nosenie sú stroje vybavené popruhom.

U strojov typov L je možné u funkcie:

MMA-zváranie obalenou elektródou:
Nastavenie prúdu hotstartu v%.
Nastavenie času trvania hotstartu.
Plynulé nastavenie zváracieho prúdu.

DC TIG-zváranie netavícíse volfrámovou elektródou:
Nastavenie doby dobehu zváracieho prúdu.
Nastavenie koncového prúdu.
Plynulá regulácia zváracieho prúdu.

Pulzné TIG-zváranie netavícíse volfrámovou elektródou:
Nastavenie doby dobehu zváracieho prúdu.
Nastavenie koncového prúdu.
Nastavenie frekvencie pulzácie zváracieho prúdu.
Plynulé nastavenie zváracieho prúdu.

parametre
hmotnosť 6,5 kg
Napájacie napätie 1 x 230V
Prúdový rozsah 10 - 190A
Rozmery 145 x 225 x 345mm

Zaťažovatele: 25% - 190A
60% - 150A - 26V
100% - 130A - 25,2V