Chladiaca kvapalina do pásových píl COOL BS70 (10l)

Chladiaca kvapalina a obrábacia kvapalina LUBLINE COOL BS70 do pásových píl Pilana PMS aj iných obrábacích strojov. Odporúča sa na trieskové obrábanie širokého spektra ocelí, liatin, neželezných kovov a ich zliatin. Veľmi vhodný je na obrábanie ľahkých zliatin ale aj ďalších materiálov so zhoršenou obrobiteľnosťou. LUBLINE COOL umožňuje dosiahnutie vlastností , ktorými sa vyznačujú mliečne zafarbené emulzné kvapaliny. Má vynikajúce mazacie vlastnosti, ktoré je možné využiť aj pri operáciách tvarovania plechov a dokonca aj pri ich hlbokom ťahaní do hrúbky cca 1,5mm. Vhodné je aj použitie ako náplň s obmedzenou horľavosťou pre menej náročné hydraulické systémy.

Charakteristické vlastnosti:

  • norma ISO-L-MAB;
  • výborne emulguje as vodou tvorí mliečnu emulziu;
  • emulzia má vysokú mazaciu, chladiacu a oplachovaciu schopnosť;
  • vyznačuje sa odolnosťou voči pôsobeniu mikroorganizmov, znamenajúci dlhodobú životnosť kvapaliny, kedy sa pH kvapaliny udržuje dlhodobo na konštantnej hodnote (pufrovacia schopnosť);
  • emulzia má výborné protikorózne vlastnosti, veľmi dobrú zmáčavosť a odlučivosť cudzieho oleja a minimálny sklon k peneniu;
  • pred prvou náplňou kvapaliny je vhodné chladiaci systém stroja vyčistiť

Použitie:

Lubline COOL BS 70 je určený pre obrábacie operácie na konvenčných obrábacích strojoch aj na NC a CNC obrábacích centrách. Odporúčaná koncentrácia je 4 – 7% podľa individuálnych podmienok obrábania. Pre operácie brúsenia sa odporúča nižšia koncentrácia na úrovni 4%. Vždy je nutné vykonávať prípravu emulzie tak, aby bol olej za stáleho miešania prilievaný do vody!