Plechová základňa nahrádzajúci podmurovku. Vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu.

Zaistí pravouhlosť, presnosť a stabilitu celého skleníku.