- Import dat DXF
- Potlačování grafických rovin (vrstvy)
- Automatické sledování obrysu
- Nulový bod obrobku obrysu / vývrtu