Tlaková fľaša Co 2 plná na zváranie v ochrannej atmosfére. Certifikácia, tlak. skúška na 10 rokov.

Technická data:
Objem - 8 l
Lahvový ventil - 190 bar
G 3/4
Náplň - 6 kg
Váha - 16 kg
Výška - 60 cm

Certifikace: P-PRC-08-10-C001704
Normy: EN 1964-1, EN 3
Směrnice: 97/23 / ES (modul F)