technické parametre: 850mm, 400g
doplňujúce parameter: možnosť voľby koncoviek čeľustí medzi drážkovanými plastovými alebo mäkšími gumenými, pomocou otáčania v pozdĺžnej osi možno voliť šírku roztvorenie čeľustí