technické parametre: 6-14mm
doplňujúce parameter: vhodné pre 4 typy spôn: 10,6x1,2mm, 11,3x0,7mm, káblové spony 7,6m a klince s hlavičkou