Robustný hrebeňové podpery, určené pre bezpečné zaistenie zdvihnutých vozidiel, strojov alebo ich častí v prostredí garáží, servisných/montážnych dielní a pod.

Rozsah výškového nastavenia: 390 - 620 mm
Váha: 11.66 kg