Ukazuje, zda je filtr ještě funkční nebo je třeba jej vyměnit.


- Výměnu proveďte, když tlak klesne o 0,6 bar (začátek červeného pole)
- Montáž na horní kryt filtru
- Max. provozní tlak: 16 bar, teplotní rozsah stlačeného vzduchu 1,5 – 65 °C